Подготовка на основа чрез диамантено шлайфане

Процес на  репариране на стара вътрешна бетонова настилка

Сухо диамантено шлайфане 

Репарация на каверни по бетоновата настилка и фуги

Диамантено шлайфане за заглаждане на настилката

Епоксидна запечатка

Снимки
Видео