Варна 9000
бул. „Вл. Варненчик” 133
моб:0898910155
ekostroi@mail.bg
Почистване и Запечатка на индустриални подове
Индустриалните подове са едни от наи-тежко експлоатираните подове и са обект на всякакви замърсявания и наранявания.
      Репарацията и заздравяването  на индустриална подова настилка зависи от степента на замърсяване  и агентите с които е замърсена (мазнините и маслата са едни от най-често стрещаните замърсетили които се третират само с обезмаслители и ръчно горене) или нарушавне повърхностната цялост на бетоновата повърхност.
     След диамантеното почистване  на индустриалния под е задължително да се импрегнира с цел да запечата вече почистената повърхност.