Варна 9000
бул. „Вл. Варненчик” 133
моб:0898910155
ekostroi@mail.bg
Защитни системи на водоеми и ПСОВ съоръжения
Най-често срещаните проблеми при пречиствателните станции за вода ,басейни за аварийни разливи и защита на подпочвените води биват: ерозията на бетона вследствие на киселинна атака и раздуването от сулфатна атака; корозия на арматурата вследствие понижаване на pH на бетона; защита на подпочвените води от замърсяване; съхраняване на агресивните вещества. Решение на тези проблеми намира щвейцарският концерн Sika, който развива системите Sikagard 720 Epocem като запечатка на порите и бариера срещу влагата, Sikagard Inertol-Poxitar защитно покритие на стоманени или бетонни съоръжения под или над земната повърхност в пречиствателни станции и химическата промишленост. В тази област намира приложение и системата Sikadur Combiflex, която удължава пътя на проникване на водата и е изцяло залепена за бетона, като не позволява навлизането на вода.