Варна 9000
бул. „Вл. Варненчик” 133
моб:0898910155
ekostroi@mail.bg
Конструктивно укрепване със система Sika Carbodur
При прилагане на работно натоварване лентите поемат силите на опън пропорционално със стоманената армировка. В зоната на натиск на съществуващата бетонна конструкция трябва да има неизползван товароносещ запас. Лепилният слой трябва да може да изравни всякакви максимуми на напрежение. По-доброто изравняване води до пропорционално разпределение на напреженията върху лепилната повърхност. Лентите Sika Carbodur са готови за директно полагане, съществуват различни размери, висока якост.