Т маркет гр.Плевен

Т маркет гр.Плевен

След успешно завършениет подови настилки на веригата Т маркет в гр.Разград днес завършихме и шлайфания бетон в гр. Плевен