Слепващ мост

Слепващ мост

Водоразредима, синтетична емулсия за създаване на сцепление между различни строителни разтвори и  мазилки.