Реставриране на стара бетонова настилка

Реставриране на стара бетонова настилка

В края на изминалата 2013 година  изпълнихме реновиране на стара бетонова настилка на  Филкаб-Варна. Извършихме корекции по старата настилка, които ни дадоха необходимата повърхност.  Въпреки ниските температури през декември месец и с необходимото отопление ние успешно реализирахме подовото покритие.