Пътна връзка на обект Зеленчукова борса в с.Плодовитово

Пътна връзка на обект Зеленчукова борса в с.Плодовитово

Успешно завършихме Пътна връзка  за включване на обекта в главния Път.  Тя включва изработването и монтажа на 22м  отводнителен канал  и отвеждането му,  вертиклана планировка,бордюри  и двойно армирана бетонова настилка за основа преди асфалта.