Подови настилки

Най-големите предизвикателства за подовите системи безпорно се оказват производствените помещения. Подът не само трябва да издържа на екстремни въздействия, включително механични, химични и термични, но и да осигурява точната степен на съпротивление на хлъзгане, съгласно изискванията за безопасност на труда. Системите използвани в производствени помещения са предимно на основа цимент, епоксид и полиуретан. Подовите системи са неразделна част от проектирането на многоетажни и подземни паркинги. Те запечатват бетоновата настилка и се увеличива неиният живот , а също допринасят и за естетическият и вид.