Метални конструкции и термопанели

Металната конструкция е един от наи-ефективните и рентабилни начини за изграждането на производствени халета, логистични бази, складове, навеси, автосервизи други подобни. Термопанелите придават завършеност и енергиен ефект върху изграждащият се проект.

Снимки