Зеленчукова борса с.Плодовитово

Зеленчукова борса с.Плодовитово

Завършихме успешно Етап 1 от изграждането на борса за плодове и зеленчуци.

Фирмата участва от нулев цикъл на създаването на обекта , което включваше, верикална планировка вън и вътре, ВиК, Груб строеж, топлоизолация на всички вътрешни настилки, Шлайфан бетон за високо натоварване в предприятието и ресан бетон за външна настилка.